Náhrada kovů
Náhrada kovů
Naše portfolio pro náhradu kovů je jedno z nejširších na světě.
 
 

Náhrada kovů

Naše portfolio pro náhradu kovů je jedno z nejširších na světě

Použití plastů místo kovů šetří náklady a úsilí. Tato úspora nákladů začíná při výrobě výlisků.  Slitiny při tlakovém lití vyžadují teploty tání 400 až 600 °C. Vysoce výkonné polyamidy jsou obvykle zpracovávány při teplotách pod 340 °C a proto vyžadují podstatně nižší spotřebu energie.

Plast místo kovů šetří váhu a energii

Možné snížení hmotnosti výlisků je až o 75% a je tak významným faktorem pro zlepšení vyšší energetické účinnosti mimo jiné v automobilovém a dopravním průmyslu. Další výhoda spočívá v redukci pracovních procesů. Tak mohou být úpravy tvarových dílů většinou zcela vynechány.

Rozmanitost a svoboda designu jsou garantovány

Dále nabízí plast více volnosti v designu. Při obvyklém tlakovém lití kovů jsou realizovány konstrukční prvky se silou stěny cca. 0,9 mm a více. Naproti tomu při použití vysoce výkonných polyamidů jsou proveditelné velmi malé tloušťky stěn. Při použití plastu tak potřebná síla stěny pouze 0,2 mm není žádnou zvláštností. Také téma odolnost proti korozi není vzhledem k alternativnímu využití plastu místo kovů žádným problémem stejně tak jako ekologie a recyklovatelnost.

Náhrada kovů znamená nejvyšší nároky na plasty

Intenzivní zkoumání profilu požadavků a vlastností výrobků je pro správnou volbu materiálu vždy tím prvním krokem. Plasty, které jsou vhodné pro náhradu kovů se vyznačují především dvěmi důležitými vlastnostmi: vysoká pevnost a tuhost. Dominantní materiály, které se používají pro tento účel jsou polyamidy těsně následované polyestery, (PBT / PET). Aby byly dosaženy popsané vlastnosti, musí se tak přistoupit k vysokému obsahu zesilujících látek. Toho je bezprostředně dosaženo přidáním skelných vláken s obsahem více než 50%.

Od konstrukčního až po vysokovýkonnostní plast – máme ideální řešení pro Váš požadavek!

Také pozdější pracovní teplota výrobku je důležitým kritériem pro výběr materiálu. Zde existují dvě kategorie materiálů: materiály, které jsou vhodné pro použití v rozsahu pracovních teplot do 150 °C a ty, které se používají ve vysokém teplotním rozsahu. PA 6, PA 66, PBT a PET jsou užitečné jako suroviny zejména pro první kategorii. Pro vyšší provozní teploty jsou žádány vysokovýkonnostní produkty jako jsou PA 4.6 a PPA. Teplotní mezera mezi těmito skupinami může být překlenuta nasazením speciálně modifikovaného PA 66.

Naši odborníci a vývojáři zabývající se náhradou kovů Vám rádi komplexně poradí při výběru produktů, zpracování a volbě možností.

 

Naše produktové portfolio pro náhradu kovů

 Zvolte prosím značku nebo výrobce nebo skupinu produktů!

Naše produktové informace a návrhy jsou založené na výzkumu, empirických hodnotách a údajích příslušného výrobce produktů a jsou tedy poskytovány dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Nepřebíráme nicméně žádnou odpovědnost nebo záruku, ať už z hlediska právních nesrovnalostí, kvality a vhodnosti produktů pro konkrétní účel nebo neporušení práv průmyslového vlastnictví.

Neuskutečňujeme žádná prohlášení týkající se použití nebo zpracování produktů a informací, jakož i veškerých důsledků, které vyplývají z popisu produktů, návrhů a doporučení.

Odpovědnost za řádné zacházení jakož i konečné prověření vhodnosti surovin podléhá výhradně zákazníkovi v rámci vzorkování/závěrečných zkoušek na základě vyrobeného výlisku.

Uvedené údaje jsou pouze orientační a nedají se interpretovat jako právně závazná klasifikace.

X

Zde si můžete snadno a rychle najít informace o našich produktech.X Zavřít vyhledávač produktů