Vysokovýkonnostní plasty
Vysokovýkonnostní plasty
Pro nejvyšší požadavky
 
 

Vysokovýkonnostní plasty

S pokračujícím trendem k lehké konstrukci, trvanlivosti a miniaturizaci je možné technické aplikace realizovat stále častěji teprve až s nasazením vysokovýkonnostních polymerů. Ter Plastics nabízí proto široké portfolio pro nejrůznější průmyslová odvětví.

Stanyl firmy DSM se vyznačuje vysokou tvarovou stálostí a mechanickými vlastnostmi při vysokých teplotách. To je doplněno dobrou otěruvzdorností.


Stanyl ForTii byl speciálně vyvinut pro oblast elektroniky a vykazuje vynikající elektrické vlastnosti, ochranu proti hoření bez halogenů, nízkou citlivost vůči vlhku pro SMT (Surface Mount Solderung) THR pájecí procesy.

Samsung INFINO PPS nabízí pro PPS typické vlastnosti - vynikající chemickou odolnost, maximální rozměrovou stabilitu a odolnost vůči hoření.


Nové možnosti pro klasickou náhradu kovů představuje typová řada TEREZ GT3. Tuhost a pevnost v kondicionovaném stavu jsou na podobné úrovni jako nekondicionované hodnoty. Pro dodatečné požadavky na vysoké teploty je typova řada TEREZ PPA HT tím správným materiálem.
 
A samozřejmě můžeme také vyvinout řešení na zakázku pro Vaše speciální aplikační požadavky! 

 

Naše portfolio Vysokovýkonnostní plasty

Naše produktové informace a návrhy jsou založené na výzkumu, empirických hodnotách a údajích příslušného výrobce produktů a jsou tedy poskytovány dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Nepřebíráme nicméně žádnou odpovědnost nebo záruku, ať už z hlediska právních nesrovnalostí, kvality a vhodnosti produktů pro konkrétní účel nebo neporušení práv průmyslového vlastnictví.

Neuskutečňujeme žádná prohlášení týkající se použití nebo zpracování produktů a informací, jakož i veškerých důsledků, které vyplývají z popisu produktů, návrhů a doporučení.

Odpovědnost za řádné zacházení jakož i konečné prověření vhodnosti surovin podléhá výhradně zákazníkovi v rámci vzorkování/závěrečných zkoušek na základě vyrobeného výlisku.

Uvedené údaje jsou pouze orientační a nedají se interpretovat jako právně závazná klasifikace.

X

Zde si můžete snadno a rychle najít informace o našich produktech.X Zavřít vyhledávač produktů