Różnorodne i wysokiej jakości: nasze rozwiązania dla branży konsumenckiej
Różnorodne i wysokiej jakości: nasze rozwiązania dla branży konsumenckiej
 
 

Branża konsumencka

Nasze rozwiązania w zakresie wykorzystania materiałów są tak samo różnorodne, jak zastosowania przemysłu dóbr konsumpcyjnych. Nasze produkty z sukcesem stosowane są w branży transportowej, biurowej, oraz przemyśłe gospodarstwa domowego. Poprzez doskonałą jakość kolorów, doskonałe właściwości powierzchniowe,

odporność na uderzenia (również w niskich temperaturach), dobre możliwości przetwarzania oraz dopuszczenie do kontaktu z żywnością, nie tylko zgodne są z przepisami, lecz również zaspokajają potrzeby klientów w kwestii designu oraz technologii haptycznej.

 
 
 

Przykłady zastosowań

 
 

Nasza oferta produktów dla branży konsumenckiej

Proszę wybrać dział!

KontaktTDB Artykuł Producent Generic name Dostępność

Nasze informacje oraz propozycje dotyczące produktów bazują na badaniach, wartościach doświadczalnych oraz danych podanych przez poszczególnych producentów.

Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności, jak i gwarancji względem wad prawnych, jakości lub adekwatności produktów w odniesieniu do poszczególnego przeznaczenia oraz nienaruszenia gospodarczych praw ochronnych.

Nie czynimy zapewnień odnośnie zastosowania bądź przetwórstwa produktów i informacji oraz nie ponosimy konsekwencji, płynących z opisu, zaleceń oraz rekomendacji produktów.

Odpowiedzialność za odpowiednie użycie oraz ostateczne sprawdzenie adekwatności surowca leży wyłącznie w rękach klienta w ramach testów / badań końcowych na gotowej części.

Podane dane są jedynie wskazaniem i nie należy ich traktować jako wiążącej specyfikacji.

X

Tu szybko i prosto znajdziecie Państwo informacje o naszych produktach.X Zamknąć