Państwa Partner w branży E&E
Szerokie spektrum produktów przeznaczonych dla branży E&E
 
 

E & E

Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania

Trend w kierunku coraz mniejszych, bardziej estetycznych i pewnych rozwiązań w branży E & E stawia wysokie wymagania odnośnie właściwości, designu i innowacyjności.

Ter Plastics oferuje obszerny asortyment wysoce wydajnościowych tworzyw sztucznych, stosowanych w elektrotechnice, elektronice i produkcji lamp. Nasze produkty spełniają lokalne i globalne standardy. Dobre właściwości izolacyjne, odporność na lutowanie i płomienie, odporność na temperaturę i wytrzymałość materiału w obrębie żarnika, stabilność rozmiarowa oraz łatwa przetwarzalność są koniecznymi wymaganiami stawianymi tworzywom sztucznym w branży E & E.

Nasz sukces przemawia sam za siebie. Nasze produkty już od dawna doceniane są w najważniejszych segmentach rynkowych branży E&E.

Rozprowadzanie prądu

Rynek w zakresie rozprowadzania prądu przy niskim oraz średnim napięciu obejmuje z jednej strony aktywne komponenty, takie jak wyłącznik instalacyjny (Mini Circuit Brakers - MCB) lub wyłącznik różnicoprądowy (Residual Circuit Devices - RCD), oraz pasywne komponenty, jak włącznik, gwint oraz wtyczka przemysłowa. Najważniejszymi właściwościami stosowanych tworzyw sztucznych są wytrzymałość na żar, (bezhalogenowa) odporność na płomienie (UL94 V-0 lub 5VA) oraz na łuk elektryczny.
Ter Plastics oferuje szerokie spektrum produktów w zakresie rozprowadzania prądu - od różnych poliamidów poprzez termoplastyczne poliestry i polikarbonaty do duromerów. Nasze produkty posiadają też możliwość laserowego oznakowania.

Złącza

Elektryczne złącza wykorzystywane są w coraz większych ilościach w branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, komputerowej oraz zaawansowanych technologii informatycznych. Najważniejszymi właściwościami stosowanych tworzyw są stabilność rozmiarowa, łatwa przetwarzalność, odporność na temperaturę, płomienie, lutowanie oraz łuk elektryczny.

Szeroki asortyment produktów firmy Ter Plastics umożliwia dostarczenie rozwiązań w następującym zakresie:

Począwszy od bezhalogenowych, odpornych na płomienie produktów poprzez ekstremalnie łatwo płynące wyroby aż po produkty do bezołowiowego lutowania techniką SMD (montaż powierzchniowy), nieposiadające tendencji do tworzenia blisterów.

Produkty te spełniają standardy Jedec 1. Podczas bezołowiowego lutowania nie dochodzi do tworzenia blisterów nawet po roku magazynowania w różnych warunkach pogodowych.

Nasza oferta w zakresie złączy obejmuje poliamidy (PA 6.6, PA 4.6, PA 4T), termoplastyczne poliestry (PBT, PET), poliwęglany (PC) oraz polisulfidy fenylenu (PPS).

Oświetlenie

Poprzez ogólne wprowadzenie świetlówki typu LED oraz świetlówki kompaktowej wzrósł popyt na tworzywa sztuczne o specjalnych właściwościach, takich jak wysoka zdolność odbicia, wysoka odporność na temperaturę, optymalna dyfuzja światła, wysoka przepuszczalność światła, zoptymalizowana przewodność termiczna, niska skłonność do dyfuzji składników, odporność na płomienie oraz długotrwałość. Dysponujemy optymalnymi rozwiązaniami w zakresie soczewek, anemostatów, obudowy, reflektorów oraz oprawek. Oferujemy również tworzywa z możliwością laserowego oznakowania.

Nasza oferta produktów, obejmująca PC, PC-Blends, PMMA, SAN, ABS, ASA, poliamidy, termoplastyczne poliestery oraz duroplasty, bezpiecznie i niezawodnie zaspakaja nie tylko powszechne, ale również szczególne wymagania w tym segmencie rynku.

 
 
 

Przykłady zastosowania tworzyw sztucznych

Nasza oferta w zakresie branży E & E

Proszę wybrać markę lub dział

KontaktTDB Artykuł Producent Generic name Dostępność

Nasze informacje oraz propozycje dotyczące produktów bazują na badaniach, wartościach doświadczalnych oraz danych podanych przez poszczególnych producentów.

Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności, jak i gwarancji względem wad prawnych, jakości lub adekwatności produktów w odniesieniu do poszczególnego przeznaczenia oraz nienaruszenia gospodarczych praw ochronnych.

Nie czynimy zapewnień odnośnie zastosowania bądź przetwórstwa produktów i informacji oraz nie ponosimy konsekwencji, płynących z opisu, zaleceń oraz rekomendacji produktów.

Odpowiedzialność za odpowiednie użycie oraz ostateczne sprawdzenie adekwatności surowca leży wyłącznie w rękach klienta w ramach testów / badań końcowych na gotowej części.

Podane dane są jedynie wskazaniem i nie należy ich traktować jako wiążącej specyfikacji.

X

Tu szybko i prosto znajdziecie Państwo informacje o naszych produktach.X Zamknąć