Polimery proszkowe
Polimery proszkowe
Dla optymalnych wyników
 
 

Polimery proszkowe

Tak drobne, jak Państwo potrzebujecie

Dla szeregu produktów oraz w wielu formach przetwarzania termoplastycznych surowców, granulki nie są idealną formą surowca lub są wręcz nieprzydatne. Należą do nich między innymi odlewanie rotacyjne, masterbatch (dodatki kolorowe lub inne) oraz pasty do mycia rąk. Z tego powodu oferujemy wszystkie nasze produkty również w postaci proszku – przede wszystkim ze względu na przemysł w dziedzinie masterbatch, dla którego Ter Plastics w ostatnich latach stał się jednym z głównych dostawców. Standardowe rozmiary granulek naszego asortymentu to frakcje o 300, 500, 800 oraz 1200 µm. Oprócz tych realizujemy oczywiście również inne frakcje zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.  

Stosowanie proszku zamiast granulek przynosi wiele korzyści

Przy produkcji masterbatch do tworzyw dodaje się wysoce skoncentrowane barwniki, dodatki, napełniacze itp. w postaci proszku. W porównaniu do wyłącznego stosowania granulatu, stosowanie mieszanki proszku i granulatu przynosi wiele korzyści technicznych. Wzmiankowane dodatki często mają wyższą wagę specyficzną od podstawowego polimeru. Przy transporcie lub dostarczeniu mieszanek do maszyn, może dojść do ich separacji, co może spowodować nierównomierne rozłożenie komponentów w mieszance.

Równomierne rozłożenie komponentów dzięki mieszance proszku i granulatu

Mieszanka z granulowanego polimeru oraz proszku zapobiega nierównomiernemu rozłożeniu surowców. Gwarantuje ona również lepszą dyspersję pigmentów i napełniaczy podczas procesu compoundingu. Jest to zarazem ważny element w produkcji, ponieważ zapobiega reaglomeracji. Specyfika mieszanki ma pozytywny wpływ na efektywność produkcji.
Poprzez zastosowanie polimerycznych proszków i granulatu oraz celowe użycie produktów np. z różnymi MFI możliwe jest osiągnięcie szczególnych efektów przy tworzeniu modyfikowanych tworzyw.

Warunki niezbędne w odlewaniu rotacyjnym oraz w procesach spiekania

W procesach spiekania oraz odlewania, stosowanie sproszkowanych polimerów jest konieczne z powodów technicznych. Tylko przy użyciu sproszkowanych polimerów osiągnąć można równomierne nakładanie potrzebnych warstw polimerów.
Przy tym z kolei, w zależności od przedmiotu i sposobu produkcji ważną rolę odgrywa stopień frakcji mielonego granulatu. Producent w oparciu o własne doświadczenie wybiera dla swoich produktów polimer o optymalnej strukturze.

 

Nasz asortyment sproszkowanych polimerów

Nasze informacje oraz propozycje dotyczące produktów bazują na badaniach, wartościach doświadczalnych oraz danych podanych przez poszczególnych producentów.

Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności, jak i gwarancji względem wad prawnych, jakości lub adekwatności produktów w odniesieniu do poszczególnego przeznaczenia oraz nienaruszenia gospodarczych praw ochronnych.

Nie czynimy zapewnień odnośnie zastosowania bądź przetwórstwa produktów i informacji oraz nie ponosimy konsekwencji, płynących z opisu, zaleceń oraz rekomendacji produktów.

Odpowiedzialność za odpowiednie użycie oraz ostateczne sprawdzenie adekwatności surowca leży wyłącznie w rękach klienta w ramach testów / badań końcowych na gotowej części.

Podane dane są jedynie wskazaniem i nie należy ich traktować jako wiążącej specyfikacji.

X

Tu szybko i prosto znajdziecie Państwo informacje o naszych produktach.X Zamknąć