Czekamy na Państwa!
Czekamy na Państwa!
Nasi pracownicy są sercem naszej firmy.
 
 

Praca & Kariera

Sercem naszej firmy są pracownicy. Z tego powodu szukamy nie tylko wykwalifikowanych oraz zaangażowanych pracowników, którzy chcieliby wnieść swój wkład w rozwój naszej firmy, lecz również sami ich kształcimy. Oprócz tego wspieramy dwutorowe studia ekonomiczne i techniczne oraz oferujemy miejsca dla praktykantów i absolwentów.


Czekamy na Państwa aplikacje!

 
 
 
 

Aktualnie kształcimy – proszę kliknąć

Groß- und Außenhandelskaufleute (Herne, Germany)

Angelika Wehrsich
career@terplastics.com
Tel. +49 (0)2366 5661 - 141
Fax +49 (0)2366 5661 - 341

 

Tu szybko i prosto znajdziecie Państwo informacje o naszych produktach.X Zamknąć